Thursday , 23 October 2014
You are here: Home » Tài liệu » Tài liệu du học – Mẫu đơn I-94

Tài liệu du học – Mẫu đơn I-94

Mẫu đơn I-94 chỉ dành cho người tới nước Mỹ du học và đi du lịch. Mẫu I-94 phải được hoàn thành tại thời điểm nhập cảnh vào Mỹ bởi công dân nước ngoài được nhận vào Mỹ  mà không phải trong tình trạng di dân.

Download tại đây: form_I-94_vn

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Cng ty san go uy tin nhất Việt Nam thi cng san go cong nghiep giỏi nhất.